SPLOŠNI POGOJI

Splošni pogoji

1. Veljavnost ponudbe

Veljavnost ponudbe je zapisano na ponudbi. Podjetje INPLAST OKNA d.o.o. odgovarja za točnost dimenzij stavbnega pohištva, ko stranka prejme ponudbo na podlagi izmere našega merilca. Če stranka sama posreduje podatke, potrebne za pripravo ponudbe, za pravilnost odgovarja sama. Enako velja v primeru, ko stranka sama pripravlja naknadno odprtino po že znani dimenziji. Točne pozicije in odpiranja stavbnega pohištva se določijo na finih meritvah. Slike v ponudbi so s pogledom znotraj. Nepoznavanje ponudbe ni predmet reklamacije. Vse spremembe prejete ponudbe morajo biti pisne na e-mail.

2. Strokovno svetovanje in izmera

Meritve so brezplačne in neobvezujoče. Stranka je pri izmerah dolžna posredovati vse podatke (višina tlaka, smer odpiranja, vrsta profila, barva, vrsta senčila,...) ali opozoriti merilca na skrite ovire, detajle, saj je v nasprotnem primeru dolžna sama kriti morebitne dodatno nastale stroške. Za vse skice na ponudbi velja pogled od znotraj, razen v določenih primerih Alu vrat, kjer vas na ponudbi opozorimo. Spremembe po izmeri so možne izključno pisne. Stranka mora preveriti količine in mere na ponudbi, prav tako odpiranje elementov. Za mere na ponudbi po opravljenih meritvah menimo, da so dokončne, v primeru da jih pisno ne spremenite. Pridružujemo si pravico do spremembe končne cene, če so bile v ponudbi računske ali količinske napake.

3. Potrditev plačila in plačilni pogoji, potek in potrditev naročila

Stranka potrdi naročilo po informativnih izmerah in informativni ponudbi s plačilom avansa, ki ga nakaže na TRR podjetja, za sklic navede številko ponudbe/predračuna. Z nakazilom stranka potrdi, da je seznanjena z vsebino informativne ponudbe, s splošnimi pogoji poslovanja in da se z njimi strinja. Splošni pogoji in navodila za vzdrževanje so poslani istočasno z informativno ponudbo kupcu na e-mail, hkrati pa so dostopni na spletni strani podjetja INPLAST OKNA  d.o.o. Po vplačilu avansa s strani kupca, se izvedejo končne izmere in kupec prejme ponudbo po končnih izmerah, po katerih se pripravi nalog za naročilo. V tem primeru si INPLAST OKNA  d.o.o. pridržuje pravico, do morebitnega odstopanja razlike v ceni ponudbe med informativnimi izmerami/ponudbo in končnimi izmerami/ končno ponudbo, zaradi specifičnih tehničnih detajlov, človeške napake, kot tudi morebitnih popravkov s strani kupca. V primeru nestrinjanja s strani kupca, zaradi nezmožnosti plačila ali drugega razloga, lahko prodajalec vrne sredstva kupcu za že vplačana sredstva in odstopi od nadaljevanja te ponudbe/storitev.
Pred naročilom prodajalec s kupcem ustno preveri še enkrat pravilnost in točnost končne ponudbe, katero mora kupec tudi pisno po pošti ali po e-mailu potrditi. Naročilo gre v izdelavo ko kupec pisno potrdi pravilnost in točnost ponudbe. Od pisne potrditve s strani kupca ( po pošti ali po e-mailu) pa prične veljati tudi rok dobave. V vsaki ponudbi je vključeno avtomatizirano obvestilo za kupce in sicer;
Nepoznavanje ponudbe in njene vsebine ter morebitne nejasnosti ne morejo biti vzrok za kasnejšo reklamacije. Pred pisno potrditvijo končne izmere s strani kupca, vas predhodno kontaktira nabavni referent, s katerim preverite pravilnost ponudbe .Rok dobave prične teči po prejemu zadnje potrditve ( ponudbe) s strani stranke po končnih izmerah oziroma od zadnje podane spremembe ter POTRDITVE te spremembe. Prosimo, da pregledate ponudbo: količino, odpiranje oken ali vrat ( slike s pogledom znotraj), alu prage, zasteklitev, barve, morebitna senčila, barve senčil, vključenega zaključevanja, ter vse dodatke. Z vplačilom in pisno potrditvijo po končnih izmerah, potrjujete pravilnost ponudbe.
Splošne pogoje ste prejeli ob informativni ponudbi ali si jih lahko preberete na spletni strani www.inplast.si.

INFORMATIVNA IN KONČNA PONUDBA :
Ponudba je informativna in velja 8 dni, katera je pripravljena na osnovi informacij, ki jih posreduje stranka ali pa je izdelana po informativnih izmerah. Po plačilu avansa, se pripravi končna ponudba na osnovi končnih meritev na objektu. V tem primeru si INPLAST OKNA d.o.o. pridržuje pravico, do morebitnega odstopanja razlike med informativnimi izmerami/ponudbo in končnimi izmerami/ končno ponudbo, zaradi specifičnih tehničnih detajlov, kot morebitnih popravkov s strani kupca.

ALU PRAGI:
V ponudbi so zajeti standardni okenski okvirji praga. V primeru da pozicija zajema ALU PRAG, mora biti to navedeno na vsaki poziciji posebaj- v opisu. S potrditvijo končne ponudbe, stranka jamči pravilnost z ali brez alu praga, brez kasnejših reklamacij.

SENČILA:
Notranje žaluzije so v standardni izvedbi ISO (vrvica). V primeru, da kupec želi TNT(palčka) mora pozicija zajemati dodaten opis TNT. Zunanje žaluzije so v standardu T-80, v primeru drugih vrst žaluzij, mora biti navedeno v opisu pozicije. Pogoni rolet so izdelani v standardu, v kolikor je želja kupca drugačna, mora biti pri poziciji v opisu to navedeno. Vsi dodatki ali želje kupca, morajo biti opisane pri vsaki poziciji posebaj od elektromotorjev do barv ter dodatkov. S potrditvijo končne ponudbe stranka jamči pravilnost vseh oblik in barv senčil brez kasnejših reklamacij.

Vse slike na internetni strani so simbolične in niso predmet prodaje. Predmet prodaje je končna ponudba po izdelanih končnih izmerah, katero prejme kupec po pošti ali na e-mail – v kateri so navedeni vsi končno izmerjeni in določeni izdelki po kupčevi želji: elementi, profili, barve, senčila, zaključevanja, vzorci v vratih, križi v steklu, specialna stekla, debeline križev, polnil, itd..z upoštevanjem splošnih pogojev. Pri vsaki poziciji bodite pozorni na morebitne opombe. Po pisni potrditvi s strani kupca in že oddanem naročilu v izdelavo, se vse morebitne nadaljnje spremembe, nepremišljen ali nevšečen izdelek, nepoznavanje izdelka ali ne predstavljanje izgleda izdelka ne šteje kot reklamacija . V primeru ko kupec ni osebno videl izdelka, se ne šteje kot reklamacija ali zavajanje kupca, če je izdelek narejen po končni ponudbi in potrditvi te ponudbe s strani kupca. Kupec ima možnost pred nakupom pridobiti vse informacije o izdelku ali v nasprotnem odstopiti od nakupa ali do pridobitve vseh željenih informacij ne izvede pisne potrditve in do takrat izdelek ne gre v izdelavo . V kolikor kupec smatra, da ni pridobil dovolj informacij, vendar se kljub temu strinja s končno ponudbo in prodajalec prejme pisno potrditev za naročilo s strani kupca, sam kupec prevzame riziko in se nadaljnja pritožba ne smatra za reklamacijo.

Plačilni pogoji:
• 100% Avans s pridobljenim 3% obrestnim popustom.
• 60% Brezobrestni avans / 40% Brezobrestni avans - Plačilo mora biti izvedeno v roku 3 dni pred montažo
V primeru zakasnitve plačila se prestavi rok montaže.
IZDELKI SO DO PLAČILA CELOTNE VREDNOSTI PONUDBE LAST PRODAJALCA.
• Možnost plačila s Diners kartico do 36 obrokov, kjer se dodatni popusti do 5% ne priznavajo, zaradi provizije kartične transakcije)
• Možnost plačila preko Pos sistema. Uredimo lahko hitri kredit do 6000 eur v sodelovanju s Hranilnico lon ( tudi za ne komitente).
• Po dogovoru, kateri se zapiše v ponudbi/predračunu.
Podjetje INPLAST OKNA  d.o.o. si pridržuje pravico do spremembe cen, če se spremenijo količine, opisi ali pozicije, ki so sestavni del ponudbe. Prav tako si pridržuje pravico do spremembe v izdelavi oken / vrat / senčil zaradi konstrukcijsko – tehničnih detajlov ali tehničnih predpisov. Znesek za plačilo je naveden na ponudbi, za nepredvidena dodatna dela ali dodatna naročila se naredi posebej obračun.
Do končnega plačila ostane blago v lasti prodajalca, tudi po vgradnji. V primeru vgradnje elementov, za katere kupnina ni poravnana, si prodajalec pridržuje pravico do lastništva v sorazmerju z vrednostjo vgrajenih neplačanih elementov. Če stranka zamuja s plačilom, lahko zahtevamo zamudne obresti, skladno z zakonom ter zaračuna odvoz ali demontažo morebiti neplačanih elementov.
Splošna stopnja DDV je 22%, za stanovanjsko gradnjo je 9,5% (stanovanjska gradnja je prodaja in vgradnja stavbnega pohištva v stanovanjski objekt kupca – ne zavezanca, kupec pa je te podatke dolžan dati prodajalcu).
Izjava, ki velja za 9,5% DDV: Izjavljam, da sem lastnik stanovanjskih prostorov in da bo zgoraj naročeno stavbno pohištvo vgrajeno v stanovanjske prostore na naslovu vgradnje. Objekt je namenjen za trajno bivanje. DDV je 9,5%, ker bo vgradnjo opravil INPLAST OKNA d.o.o. ali njegov pooblaščen podizvajalec (ZDDV in pravilnik o DDV – Ur.L. 89/98 – 25 čl., 10. tč., 45/99 – 18. čl., 59/99 – 1. čl.)

4. Dobavni rok

Dobavni rok je opredeljen na ponudbi in začne teči 1 (en) deloven dan po prejemu pisne potrditve končne ponudbe s strani kupca. Če so kakršnekoli spremembe po potrditvi, se lahko izvedejo le (1) delovni dan po potrditvi zadnje končne ponudbe, sporočene naknadno v pisni obliki. Rok dobave začne teči od zadnjega potrjenega datuma s strani kupca. Vse kasnejše spremembe se ne priznavajo, ali pa ima podjetje INPLAST OKNA d.o.o. pravico, da zanje izstavi dodaten račun. Za zamude pri dobavi ne izplačujemo zakonskih zamudnih obresti.
V kolikor kupec naročenega blaga v svoji režiji, v roku enega meseca (potem ko je bil obveščen, da je blago v skladišču) ne prevzame oziroma ga ne dovoli vgraditi, mu lahko prodajalec zaračuna stroške skladiščenja, hkrati pa prevzame tudi odgovornost odstranjevanja zaščitne folije na profilih izdelka, ki mora biti odstranjena v štirih tednih.
Dobavni rok se lahko podaljša v primerih višje sile po OZ ali zaradi razlogov na strani kupca.
Dvig in odvoz blaga s strani kupca je mogoč od ponedeljka do petka od 8.00 do 14.00 ure, pri čemer mora kupec datum dviga blaga javiti vsaj en dan prej. Fizično odpeljanega blaga s strani kupca ne menjavamo in ne sprejemamo nazaj. Prav tako kupec za stavbno pohištvo, ki ga vgradi v lastni režiji, ne more uveljavljati napak na izdelku, ki so lahko posledica nestrokovne montaže ali poškodb pri prevozu. Če kupec stavbno pohištvo prevzame sam, ga je dolžan pred odvozom pregledati in opozoriti prodajalca na morebitne pomanjkljivosti - kasnejših reklamacij ne upoštevamo.

5. Vgradnja stavbnega pohištva (demontaža in montaža)

Za nemoteno izvedbo montaže je kupec dolžan ob naročilu:
• definirati, na kakšni globini od zunanjega roba zidu se vgrajujejo okna,
• poskrbeti za dostop in parkirišče do mesta izvajanja del, osnovno zaščito in priskrbeti elektriko,
• zagotoviti umik vozil oz. drugih predmetov, ki bi bili lahko poškodovani ob morebitnem padcu predmetov montaže,
• zagotoviti oder za dostop vgradnje na nedostopnih in visokih mestih
• zagotoviti hiap ali dvigalo za dvig izdelkov težjih kilogramov ali montaža na nedostopnem mestu
• zagotoviti daljše lestve za delo na višini
• zagotoviti dostop do vgradnje elementov, da človeško življenje ni ogroženo
• določiti, kam se vgradijo leva in kam desna okna,
• določiti višinsko točko (meter ris),
• zagotoviti prisotnost ob prevzemu stavbnega pohištva in podpisu primopredajnega zapisnika.
• zagotoviti ustrezno shrambo ne vgrajenih elementov in senčil ki so last podjetja INPLAST OKNA d.o.o , do nadaljnje montaže, saj v primeru kraje, poškodbe… za te elemente odgovarja kupec
Zaščito objekta, odmike pohištva od oken in zavarovanje objekta je dolžan zagotoviti kupec- naročnik. V primeru, da po želji kupca montaža naročenih elementov poteka v dveh delih, se kupcu zaračunajo dodatni transportni stroški, račun pa se izstavi ločeno in sicer po končani vgradnji prvega dela in nato še drugega dela elementov. Riziko nastanka poškodb ali kraje teh elementih, ki so v tem primeru skladiščeni pri kupcu, nosi kupec sam.
Demontaža zajema demontiranje obstoječega stavbnega pohištva. Pri zamenjavi starih oken se stari podboji izrežejo. Pri demontaži starih oken ne odgovarjamo za poškodbe zidu ali morebiti ploščic z notranje strani zidu. Enako velja za objekte z novo fasado, za katere ne moremo zagotoviti morebitnih poškodb, katere se lahko pripetijo pri demontaži starih elementov. Pri menjavi oken brez zaključnih del (obdelava špalet) stranka sama odstrani lesene zagozde, ko se poliuretanska pena (pur pen) posuši ter poreže odvečno poliuretansko peno.
Obdelava notranjih špalet in zaključne letve niso vštete v osnovno ponudbo. Na vašo željo pa notranje špalete tudi obdelamo z mavčnimi oblogami oziroma zapolnimo odprtine nad roletami z volno ali stiropor, kar pomeni, da je v tem delu zajeto samo prvo-grobo kitanje. Ne nudimo pa končnega kitanja in pleskanja le teh.
Morebitna nepredvidena dodatna dela, do katerih pride, ker jih ob izmeri ni bilo videti ali so bila založene (npr. poškodbe pri odstranitvi starih oken, ne pravokotnost odprtin, poševni, nevidne inštalacije, neenakomerni padci tlakov, pod roletami nezaključene fasade, ...), se zaračunajo naknadno, ali pa si jih stranka uredi sama. Pri demontaži starih oken ne odgovarjamo za poškodbe zidu.
Pri novogradnji je kupec/naročnik dolžan zagotoviti pred izdelavo meritev- vodni ris, sicer ne odgovarjamo za višine vrat.
Stranka je dolžna prodajalca ali monterje opozoriti na morebitne ovire (skrita instalacija, vodovod, električne instalacije,…), saj v nasprotnem primeru krije posledično nastale stroške poškodb instalacije, prevzame pa tudi stroške zastoja pri montaži.
V primeru, da na željo stranke, po vgradnji oken prodajalec pusti zaščitno folijo na oknih je kupec seznanjen, da se folija mora odstraniti iz oken v roku 4 tednov, saj se zaradi temperaturnih razlik, lahko trdovratno zapeče v profil okna. Prodajalec ne odgovarja za poškodbe oken iz razloga nepravočasno odstranjene folije in nalepk.
Nepravilno vzdrževanje ali čiščenje, uporaba agresivnih in močnih čistil, ostrih rezil za odstranitev nalepk ali folije in s tem nastanek morebitne poškodbe teksture okna ni upoštevana kot reklamacija. Kupec prejme tudi Navodila za vzdrževanje stavbnega pohištva.

6. Pregled in prevzem stvari

Naročnik mora biti prisoten na objektu ob začetku in koncu montažnih del in skupaj z vodjo montažne skupine pregledati vgrajene elemente ter morebitne pripombe navesti na zapisnik, saj kasnejših pripomb ne bomo upoštevali. V primeru, da naročnika ali njegovega pooblaščenca ob zaključku montaže ni na objektu se smatra, da je blago prevzeto brez napak in pripomb oziroma se upoštevajo pravice iz 461. člena Obligacijskega zakonika.
Predmet reklamacije ne morejo biti manjše površinske nepravilnosti na izdelkih in steklu, če ne vplivajo na funkcionalnost izdelka in če niso vidne iz razdalje večje od 3 m. Ostale površinske nepravilnosti je potrebno pisno prijaviti ob prevzemu izdelkov v podjetju ali po montaži (zapisnik o opravljeni montaži) in najkasneje 3 dni po prevzemu oziroma montaži. Za vse ostalo veljajo smernice za ocenjevanje vizualne kakovosti stekla. Za vsako naknadno prijavo je potrebno poslati sliko poškodbe ali nepravilnosti, pred ogledom naše pooblaščene osebe. Če pride do ponovnih dostav iz razlogov neprisotnosti ali podobnih razlogov se nova dostava zaračuna dodatno po dogovoru s podjetjem INPLAST OKNA d.o.o.

7. Garancija in jamstvo za odpravo napak

V kolikor v roku 3 (treh) delovnih dni po montaži stranka pisno ne uveljavlja lomov, poškodb, odrgnin, risov, madežev in drugih podobnih stvari, ki bi lahko vplivale na montažo oz. kvaliteto dobavljenih izdelkov, potem se izdelek šteje kot prevzet in vso nadaljnjo škodo nosi stranka. Prav tako velja, da se odgovornost ob primopredaji izdelkov ravnanja z izdelki prenese na stranko.
Stranka je dolžna vzdrževati in uporabljati izdelke po navodilih proizvajalca oz. prodajalca, v nasprotnem primeru ne more uveljavljati kakršnihkoli zahtevkov.

GARANCIJA:
• 5 LET PVC IN ALU ELEMENTI
• 5 LET LES ELEMNTI
• 2 LETI STEKLO, OKOVJA
• 2 LETI POLNILA (VRATA,PANELI – pvc, alu, les, kovinska, termo prektivna)
• 2 LETI GARAŽNA VRATA
• 1 LETO SENČILA (ROLETE, ŽALUZIJE, polkna, notranje žaluzije, plise, komarniki- mreža ni v garanciji, saj je upoštevana kot potrošni material)
• 1 LETO ELEKTROMOTORJI
• 6 MESECEV VGRADNJA ELEMENTOV
• 6 MESECEV NASTAVITEV ELEMNTOV

Ne odgovarjamo za morebitne poškodbe rolet pri PREMONTAŽI vaših starih rolet.
Na žvenketanje med steklenih križev, termični lom stekla in korozijo na refleksnih steklih NI garancije. Stranka je dolžna preveriti pravilnost debelino križev, barvo križev in skico razdelanih križev v elementih -po ponudbi in z vplačilom to tudi potrdi, saj ob prevzemu in vgradnji elementov morebitne spregledane nepravilnosti niso stvar reklamacije.
Ostali garancijski pogoji so zapisani v garancijskem listu, ki ga prejmete z računom po opravljeni storitvi. V primeru spora glede kvalitete materialov se uporabljajo smernice za vizualno ocenjevanje PVC profilov in smernice za vizualno ocenjevanje stekla.
Odprava reklamacije se lahko vrši na objektu samem, oziroma se po potrebi izvede v proizvodnem obratu (delavnici). V primeru, da se mora naročiti nov element, je stranka seznanjena, da se šteje enak dobavni rok kot je po ponudbi – po posameznem artiklu. Enako velja za specialne barve in specialne izdelke z daljšim dobavnim rokom.

V primeru reklamacij in okvare izdelka, ki je bil dobavljen s strani drugega proizvajalca, je le – ta odgovoren za popravilo in odpravo napake v navedenem garancijskem roku.

V garancijo ne sodi nastavitev elementov po poteku 6 mesecev. Prav tako garancija ne vključuje odpravo napak, ki se pojavijo zaradi nepravilne uporabe PVC stavbnega pohištva (zapiranje in odpiranje večjih elementov z eno roko…)ter neupoštevanje Navodil za vzdrževanje..

Stranka garancijo uveljavlja pisno s točno navedenimi napakami in priloženim računom ter slikami. Če je reklamacija utemeljena, je prodajalec dolžan napako odpraviti v najkrajšem možnem roku oz. po zakonsko določenem roku 45 dni od pisne zahteve po odpravi napake brez dopustnosti odškodnin. V primeru neopravičenega obiska serviserja se zaračunajo ura dela in stroški prihoda.

Pri PVC stavbnem pohištvu kot tudi pri polknih, žaluzijah,komarnikih… ne priznavamo nobenih reklamacij, katere povzroči veter, toča ali drugi vremenski vplivi (posedanje elementov, poškodbe …). Zaradi specifičnega okovja pri polknih le - teh ni možno nastavljati tako precizno kot okna. Na poves polken ni garancije, saj je to normalen pojav kljub uporabi armatur. Mreže na komarnikih niso del garancije, saj so obravnavane kot potrošni material.
Stranka prejme Račun in Garancijski list po opravljeni storitvi po pošti. Splošne pogoje ter Navodila za vzdrževanje pa prejme ob prvi informativni ponudbi po pošti ali po e-mailu

8. DOSTOP DO NAGRADNE IGRE IN DRUGIH VSEBIN PREKO FACEBOOK VŠEČKANJA

Za dostop do nagradnih iger in nagradnih vsebin si pridržujemo pravico, da mora igralec všečkati eno od socialnih skupin Inplast.si. Obstaja možnost, da všečkanje ni mogoče v primeru, če dostopate preko Firefox brskalnik in imate v nastavitvah onemogočene skripte, pojavna okna (pop up) in podobno (najvišja varnost), če niste prijavljeni v Facebook ali drugo socialno skupino (najprej se morate prijaviti), če dostopate preko mobilne aplikacije in ne preko brskalnika na telefonu in podobno (odvisno od varnostnih nastavitev računalnika, tablice, mobilnega telefona ali pametnega televizorja). Za nedelovanje ne odgovarjamo, obiskovalec spletne strani si je dolžan sam urediti varnostne in dostopne nastavitve na lastni napravi.

9. Reševanje sporov

Za reševanje sporov je pristojno okrajno sodišče v Celju, v kolikor se stranki ne dogovorita drugače. Splošni pogoji stopijo v veljavo z dnem 1.1.2018.

10. Izvensodno reševanje potrošniških sporov

INPLAST OKNA  D.O.O., KIDRIČEVA ULICA 24, 3000 CELJE, Slovenija skladno z zakonskimi normativi ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. Družba INPLAST OKNA  D.O.O., KIDRIČEVA ULICA 24, 3000 CELJE , Slovenija kot ponudnik blaga in storitev na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo potrošnikom na elektronski povezavi http://ec.europa.eu/odr

Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.

Ob vseh drugih pogojih poslovanja boste obveščeni ob ponudbi.

 

TOP