NAVODILA ZA UPORABO IN VZDRŽEVANJE OKEN IN VRAT

UPORABA PVC OKEN in VRAT
Okna so opremljena z okovjem/pololivo, s katero je mogoče krilo obvladovati z eno roko ter ga namestiti v štiri različne položaje: odprto, zaprto, nagnjeno in prezračevanje. Posebno je potrebno upoštevati naslednja navodila:
1. pazi na udarec krila ob rob okenske odprtine (špalete) pri odpiranju
2. pri hitrem zapiranju iz odprtega položaja obstaja nevarnost poškodbe
3. pazi na poškodbe pri hitrem zapiranju iz nagnjenega položaja krila
4. ne preobremenjuj krila
5. v odprtem položaju ni dovoljeno ničesar vstavljati med krilo in okvir
6. v nagnjenem položaju okna ni dovoljeno vstavljati nikakršnih predmetov med krilo in okvir
7. pazi na nevarnost padca (predvsem otrok)
8. pazi na nevarnost poškodbe pri močnem vetru ali prepihu, če je okno odprto

ODSTRANITEV ZAŠČITNIH FOLIJ, GROBIH NEČISTOČ PO  OMETU
Izdelki so zaščiteni z notranjo in zunanjo folijo, katera ščiti izdelek pred poškodbo pri proizvodnji, transportu, montaži. Folijo je potrebno bo montaži oken odstraniti, saj ne služi kot zaščita pred poškodbami pri zidarskih delih.

ČIŠČENJE IN NEGA OKEN
Za čiščenje okvirjev uporabljajte navadne detergente brez organskih topil in grobih delcev, saj s čiščenjem okvirjev lahko zagotovite lep izgled in podaljšate življenjsko dobo celotnemu izdelku.

VZDRŽEVANJE TESNILNIH MAS
Tesnila so narejena iz najsodobnejših materialov vendar so tudi ta izpostavljena naravnemu staranju materiala, kakor vsi ostali materiali v naravi. Z vzdrževanjem le teh lahko povečate prožnost tesnil, kar pomeni boljše tesnjenje. Poskrbite, da bodo tesnila vedno čista. Tesnila namažite vsaj enkrat na leto z glicerinom ali posebno mastjo (katera je priložena našemu setu za čiščenje in vzdrževanje tesnil).

ODVODNJAVANJE
Na vsakem okenskem podboju, z zunanje strani so tako imenovane luknje za odvod vode in kondenza iz prostora med okvirjem in krilom. Odvod vode lahko brezhibno deluje le, kadar je izvrtina (luknja) čista in ne zamašena. Z zunanje strani so luknje zaradi estetskega videza pokrite s PVC cepi. Do odvoda vode pridemo najlažje z notranje strani, ko odpremo krilo in vidimo te luknje na spodnji strani zunanjega utora, ki jih je potrebno ob zamašitvi očistiti in omogočiti prost prehod vode ali kondenza, saj bi se v primeru zamašitve le te voda prelivala v prostor.

VZDRŽEVANJE OKOVJA
Vaša okna in vrata so okovana z najsodobnejšim in tehnično dovršenim okovjem. Vso to okovje in njihovi deli so pri odpiranju in zapiranju izpostavljeni povečani obrabi materiala, kar je v skladu z A - testi in predpisi. Redno mažite ali oljite vse gibljive dele okovja s posebno ne kislinsko mastjo ali oljem tako, da bo z okovjem lažje rokovati. Priporočamo Vam, da namažete gibljive dele okovja vsaj enkrat letno.

MADEŽI OD RJE
Do tega pojava lahko pride le, če zaradi delcev železa v zraku, ki se lahko pojavijo ob montaži, pa tudi različnih obrtniških delih, ki nastopijo tudi ob končni montaži PVC elementov (predvsem pri novogradnjah). Zato je nujno potrebno očistiti predvsem notranjost okvirjev po končani montaži oz. različnih grobih delih.

PREZRAČEVANJE
Vaša nova okna bistveno bolje tesnijo, kot tista, ki ste jih bili navajeni do sedaj. Redno zračenje notranjih prostorov preprečuje visoko vlago in nastanek plesni. Zračite kratek čas, vendar intenzivno, po možnosti s prepihom. Zadošča 5 minut takšnega zračenja 2 do 3 krat dnevno.

ČIŠČENJE STEKLA
Stekla najbolje očistite s čisto, toplo vodo in usnjeno krpo za čiščenje stekla. Pri tem se lahko zgodi, da bodo na usnju ostale črne črte, če boste preveč pritisnili. Če je potrebno lahko vodi dodate malo preverjenega čistilnega sredstva. Ne uporabljajte agresivnih čistil ali čistil, ki vsebujejo topila.

STEKLO
Za razliko od starih enojnih stekel, so s pomočjo vaših novih termopan izolacijskih stekel, vse slike jasne in nepopačene, kar moramo pripisati zelo gladki površini šip. Pri posebnih osvetlitvah (pod posebnimi vpadnimi koti) s sončnimi žarki, boste mogoče zaradi loma svetlobe na vzporednih in ravnih šipah videli  mavrične  barve  (pojav  interference).  Ta  fizikalni  pojav  ni  nobena  pomanjkljivost  glede  kakovosti  in  zato  tudi  ni  razlog  za reklamacijo.

IZOLACIJSKO STEKLO
Izolacijsko steklo je izdelano iz dveh ali več steklenih plošč. Med steklenima ploščama je suh zrak ali poseben plin. Na robu se izolacijska stekla s posebno tesnilno maso in distančnikom (kitom), ki zatesnijo tako, da v medstekleni prostor ne moreta vdreti voda in vlaga. Velika izolacijska sposobnost stekla je posledica majhne toplotne prevodnosti zraka oz. plina v med steklenem prostoru in dodatnim izolacijskim nanosom. Pri večjih temperaturnih razlikah in večjih dimenzijah stekel s križi, lahko pride do zvijanja križev navznoter ali navzven. Distančniki, še posebej pri steklu s plinom, niso montirani zaradi tehnologije montaže križev.

Izdelke zunanjega stavbnega pohištva uporabljajte skladno z navodili. Če ugotovite, da je katerikoli sestavni del poškodovan, ga je potrebno takoj zamenjati ali pravilno popraviti, ker se v nasprotnem primeru zmanjša trajnost celotnega izdelka. V primeru, da so vzroki neznani ali izhajajo iz konstrukcijskih značilnosti, je potreben poseg serviserja.

TOP